Oyun IGU Genel Tanımları

Oyunun Eğitimdeki Yeri ve Önem

Oyun hangi çağda ve kültürde olursa olsun çocuğun olduğu her yerde oyun vardır. Bir çocuğun sevgiden sonra gelen en önemli ruhsal ihtiyacı oyundur. Oyun, çocuğun hayatı anlama yoludur.

Oyun, çocukları gerçek hayata hazırladığı gibi iç dünyasının dışa vurumunda da etkin bir araçtır. Yaşadıklarını, isteklerini, duygularını oyunla dışa vurur. Oyun sırasında üstlendiği rollerle dünyayı algılamaya çalışır, özdeşim kurar ve böylece kişiliği oluşmaya ve gelişmeye başlar. Oynarken edindiği bilgiler daha kalıcı ve etkilidir. Oyun, çocuğun deney yolu ile düşünmesidir ve çocuk deneyimlerini oyun yoluyla kazanır. Hayatı için gerekli bilgi, beceri ve deneyimleri oyun içinde kendiliğinden öğrenir. Bu nedenle çocukların eğitiminde en etkin yol oyundur. Oyunlar, çocuğun eğlenerek öğrenmesinde ilk basamağı oluşturur.

 

Bu oyun tanımlarına ek olarak oyunigu.com üzerindeki oyunların dışında da çocukların çevrelerinde hareket etmeyebirlikteliğe ve sosyal gelişimine dayalı oyunları oynamaları da önemlidir. Günümüzde sıklıkla ailelerin özellikle yemek yedirmek, saç tıraşı olmasını sağlamak veya herhangi bir durum için zaman kazanmayı sağlamak için sanal oyun araçlarına çocuklarını yönlendirdikleri görülmektedir. Fakat vücut hareketliliğinin, arkadaş birlikteliği ile olan dayanışma ve insanları tanıma olgusunun ve duygusal gelişiminin de unutulmaması gerekmektedir. Bu konuda siz anne ve babalara önemli bir görev düşmektedir. Sanal oyunlar da tabi ki tecrübe edilmesi ve denenmesi gereken bir olgudur fakat sizin belirleyeceğiniz makul bir süreden daha fazla cihaz başında kalmamalarına dikkat gösteriniz. Ve unutmadan, bu gereksinimin mantığını ve sebebini ona da anlatmaya çalışınız.